آتش نشانان جانسون سیتی به تعمیر خانه های آسیب دیده از طوفان ایدا کمک می کنند

[ad_1]

جانسون ، تنسی (WJHL) – آتش نشانان جانسون سیتی به جنوب نیو اورلئان فراخوانده شدند تا به تعمیر خانه های گیر افتاده در اثر طوفان ایدا کمک کنند.

در پستی در شبکه اجتماعی ، انجمن آتش نشانان شهر جانسون اعلام کرد که به همکاران خود کمک خواهد کرد.

روزه گرفتن همچنین نیاز به اندیشه و دعا و همچنین بازگشت ایمن به خانه برای داوطلبان دارد.

[ad_2]