THP: مردی پس از سقوط زیر کامیون کار جان خود را از دست می دهد

[ad_1]

شهرستان گرین ، تنسی (WJHL) – مردی پس از تصادفی که روز پنجشنبه در زیر کامیون سقوط کرد ، جان باخت.

بر اساس گزارشی از گشت بزرگراه تنسی (THP) ، یک کامیون که هیزم را می کشید در جاده رانندگی می کرد و به دنبال آن یک تیم کاری مشغول بلند کردن و پرتاب اندام درختان به داخل خردکن بود.

در این گزارش جان کوپر 48 ساله به عنوان عابری پیاده با کامیون شناخته می شود که هنگام سقوط زیر چارچوب راننده کامیون ، چوب هایی را برداشته که منجر به مرگ او شده است.

[ad_2]